Warffum, Boerderij Vredehoeve

Het huidige voorkomen van de boerderij is grotendeels 18e eeuws. De stichting zal echter ergens in de 16e eeuw liggen.
Derndro-chronologisch onderzoek van de gebintstijlen heeft uitgewezen dat het hout in deze eeuw is gekapt. De gasbevingen hebben flinke schade veroorzaakt. Vooraf aan de restauratie is de fundering aangepast opdat het gebouw beter bestand zal zijn tegen komende bevingen. Onder de bestaande fundering zijn zogenaamde Donuts aangebracht. Dit is een systeem van schijvendie de bevingen in zowel horizontale als verticale richting reduceren. Vervolgens zijn de uitgebolde gevels met vijzels recht geduwd. Inmiddels is begonnen met de restauratie van het metselwerk en de vensters.

Het beving-reducerend systeem wordt geleverd door Total house Construction. Naast het toepassen van deze Donuts wordt
ook het opgaand metselwerk versterkt middels zogenaamde Tubes die in de lintvoegen worden aangebracht en een koolstofwapening opgenomen in het stucwerk aan de binnenzijde.