Reconstructie inrichting Lerarenkamer Ambachtsschooltwerp Jan Gerko Wiebenga.

Reconstructie inrichting Lerarenkamer Ambachtsschool 1922/23 te Groningen naar ontwerp Jan Gerko Wiebenga. Uitvoering in 1998.