Huiskamercafé Westerwijtwerd

In 2015 is de restauratie van het huiskamercafé in Westerwijtwerd gestart. Het gaat zowel om het exterieur als het interieur van dit 160 jaar oude café. De gebouwen zelf, het dwarshuis met schuur zijn al ouder dan die ruim anderhalve eeuw. Hoe oud is niet bekend. Op de eerste minuutkaarten van rond 1830 wordt het pand al aangegeven.