Grote Leliestraat Groningen

Ontwerp verbouw woning 1999.

De huidige achtergevel stampt nog van het oorspronkelijke
pand uit de 17e eeuw. Dit pand, evenals de meeste panden in
de huidige Hortusbuurt bestonden uit een woondeel op de
begane grond en zolders voor het opslaan van zaai- en pootgoed
en de oogst. Ze werden bewoond door kwekers. De toenmalige
nieuwe stadsuitleg moest voorzien in o.a. groentes en fruit voor
de groeiende stadsbevolking. Het oorspronkelijke pand is nog te
zien op de kaart van Haubois. Eind 19e eeuw is het vervangen
door het huidige pand waarbij de oude achtergevel is behouden.