Mijn werk als ontwerper:

Bouwgeschiedenis vormt al zo’n 25 jaar één van de belangrijkste drijfveren voor mijn werk als ontwerper. Emotioneel vanuit de opwinding van het ontdekken en praktisch als bron van gegevens. Wat mij betreft onmisbaar en noodzakelijk om vat te krijgen op het onderwerp. Alleen zo is de betekenis van een historisch gebouw te doorgronden. Die van toen, maar juist ook die voor nu en later. Ontwikkeling kan zo op de toekomst worden afgestemd zodat er een doorgaande consistente lijn wordt opgebouwd.

Oude gebouwen worden vaak als bezield ervaren. Voor velen aantrekkelijk om in zo’n doorleefd gebouw te wonen of te werken. Eenmaal in bezit worden vaak grootse plannen gesmeed, meestal zonder enige analyse van het gebouw. Zo zijn toekomstplannen als de reus op lemen voeten.

Betekenis komt voort uit de bouw- en bewonersgeschiedenis, de samenhang met de omgeving en de samenleving, zowel toen als nu. Ook de stijl, het esthetisch voorkomen en de bouwtechniek spelen een rol. Met deze gegevens kan ook een schijnbaar onaanzienlijk gebouw monumentaal blijken. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat zo’n gebouw een beschermde status geniet. Maar ook zonder een beschermde status kan het de moeite lonen te restaureren. Een zorgvuldig gerestaureerd gebouw maakt de tijd zichtbaar en zelfs tastbaar. Gebruik geeft binding met het verleden en perspectief voor de toekomst.

De bevindingen uit onderzoek zouden primair moeten bepalen welke ingrepen wel en niet verantwoord zijn; Een programma van eisen secundair. Zo wordt de ‘ziel’ behouden. Een plannenmaker moet bescheiden zijn en zijn ego aan de kant zetten. Restauratie moet in dienst staan van het gebouw.

Ik vind dat bij restauratie, verbouw, verduurzamen of uitbreiden zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van ecologische en her te gebruiken bouwmaterialen. Om het milieu zo weinig mogelijk geweld aan te doen maar vooral ook voor je eigen gezondheid en die van de verwerkers.

Naast restauratie-architectuur hou ik me bezig met het ontwerpen van gebruiksobjecten. Zonder opdracht. Ze ontstaan in mijn atelier. Meestal als een serie, om zo een verhaal te kunnen vertellen. Geschiedenis en de invloed hiervan voor nu speelt vaak een rol. U kunt een greep uit deze objecten zien op www.dehandelvanhaak.nl.